Abrazivi

Od pripreme do završetka procesa, brusni materijali imaju ključnu ulogu u svim fazama. 3M je razvio kompletan asortiman brusnih  materijala za svaku fazu procesa popravka, na bazi inovativne  tehnologije i u cilju postizanja najboljih rezultata.